Carpeventum » Specials » Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid bij kinderen én volwassenen

Hoogbegaafdheid bij kinderen én volwassenen Als je heel slim bent, gaat alles je dan voor de wind? Hoewel een hoge intelligentie zeker voordelen heeft, gaat voor hoogbegaafde mensen niet alles van een leien dakje. Een hoog intelligentieniveau maakt je nu eenmaal 'anders' dan de meerderheid. In deze special diverse artikelen over hoogbegaafdheid en intelligentie.

Wanneer ben je hoogbegaafd?

Er zijn veel definities van hoogbegaafdheid in de omloop. De meest gebruikte definitie gaat uit van een combinatie van een hoge intelligentie (een IQ van minstens 130) met daarnaast een hoge creativiteit en doorzettingsvermogen. Mensen die alleen een hoge intelligentie hebben worden ook wel hoogintelligent genoemd. Vaak worden de begrippen 'hoogbegaafd' en 'hoogintelligent' door elkaar gebruikt.

Hoogbegaafde kinderen

De laatste jaren is er meer en meer aandacht gekomen voor de problemen van hoogbegaafde kinderen. Vroeger werd aangenomen dat deze kinderen er vanzelf wel kwamen. Niets bleek echter minder waar. Voor veel hoogbegaafde kinderen gaat het tempo op school veel te traag. Zij gaan zich vervelen, dwalen af met hun gedachten, en verliezen hun interesse voor school. Sommige hoogbegaafde kinderen komen hierdoor zelfs op het speciale onderwijs terecht.

Ook ervaren hoogbegaafde kinderen problemen op het sociale vlak. Vaak wordt aangenomen dat dit komt omdat hoogbegaafde kinderen op sociaal en emotioneel vlak achterlopen. Het omgekeerde is echter het geval. Deze kinderen lopen vaak ook op sociaal-emotioneel vlak voor, en dat leidt tot miscommunicatie met hun leeftijdsgenootjes. Een hoogbegaafde kleuter kan erg teleurgesteld raken als zijn 'beste vriend' ineens beste vriend is met een andere kleuter, omdat die een cool stuk speelgoed heeft. Het hoogbegaafde kind heeft vriendschapsverwachtingen die eerder passen bij oudere kinderen, en wordt teleurgesteld als die verwachtingen niet beantwoord worden door zijn leeftijdsgenootjes.

Hoogbegaafde pubers en volwassenen

Maar ook hoogbegaafde pubers en volwassenen lopen tegen bepaalde zaken aan. Hoogbegaafde pubers willen vooral niet 'anders' zijn. Zij kunnen zich eenzaam voelen. Ook hoogbegaafde volwassenen ervaren soms een gevoel van isolatie. Omdat hoogbegaafden per definitie een uitzondering zijn, is het voor vaak hen moeilijker om mensen tegen te komen die hun denkniveau en interesses delen. Dit is nog meer het geval als ze door verveling en onderpresteren in een baan onder hun niveau terecht gekomen zijn. Als het werk te simpel is, ligt ook de zogenaamde bore-out op de loer. Men kan dan overspannen raken omdat het werk té simpel en geestdodend is.

Er zijn diverse verenigingen die voor de belangen van hoogbegaafden op komen. Voor de ouders van hoogbegaafde kinderen is er de vereniging Pharos. Hoogbegaafde volwassenen kunnen terecht bij Mensa, de vereniging voor mensen met een hoog IQ.
IQ scores: een tabel

IQ scores: een tabel

IQ tests beogen een schatting te geven van iemands intelligentie. Deze tests geven een uitslag in de vorm van een getalletje. Maar wat betekent zo'n getalletje nou eigenlijk? In dit artikel een tabel…
Het interpreteren van een IQ-score of testuitslag

Het interpreteren van een IQ-score of testuitslag

U of wellicht uw kind heeft onlangs een intelligentietest gedaan. De uitslag van zo'n test komt vaak in de vorm van een aantal testscores en een testrapport. Maar wat betekenen die scores nu eigenlijk…
Ben ik hoogbegaafd? Hoogbegaafdheid in volwassenen herkennen

Ben ik hoogbegaafd? Hoogbegaafdheid in volwassenen herkennen

Volwassenen met een hoge intelligentie kunnen tegen bepaalde dingen aan lopen. Zelfkennis, weten wat er aan de hand is, is een belangrijke voorwaarde om met deze problemen om te kunnen gaan. Veel volw…
Een intelligentietest bij je kind: Tips en informatie

Een intelligentietest bij je kind: Tips en informatie

Steeds meer ouders laten op eigen initiatief de intelligentie van hun kind testen. Wat kun je van zo'n intelligentie-onderzoek verwachten? En welke test past het beste bij je kind?
Leven met hoogbegaafdheid

Leven met hoogbegaafdheid

De laatste jaren is er veel aandacht gekomen voor hoogbegaafde kinderen. Dit is een goede zaak, natuurlijk. Maar hoogbegaafdheid gaat niet weg zodra iemand de leeftijd van 18 jaar bereikt. Hoe ervaren…
Vermoeden voorsprong, hoe breng ik dit ter sprake op school?

Vermoeden voorsprong, hoe breng ik dit ter sprake op school?

Je vermoedt dat je kleuter voorloopt op zijn leeftijdgenootjes. Misschien leest je kleuter al, of vraagt hij je de oren van het hoofd. Je maakt je zorgen of hij wel genoeg uitdaging krijgt op school.…
Zeven misverstanden over hoogbegaafde kinderen weerlegd

Zeven misverstanden over hoogbegaafde kinderen weerlegd

Als ouder van een hoogbegaafd kind loop je nogal eens tegen vooroordelen aan. Familieleden die het allemaal maar een beetje overdreven gedoe vinden. Kennissen die hun oordeel al klaar hebben als je je…
Zeven rare én geniale wetenschappers

Zeven rare én geniale wetenschappers

Er loopt een dunne lijn tussen gekte en genialiteit, zegt men wel eens.. en dat geldt zeker voor een aantal beroemde wetenschappers! Hun ideeën hebben de wereld veranderd, maar tegelijkertijd waren de…
Je weet dat je ouder van een hoogbegaafd kind bent als

Je weet dat je ouder van een hoogbegaafd kind bent als

Hoogbegaafde kinderen denken anders dan 'gewone' kinderen. Tenminste, dat is de ervaring die veel ouders van hoogbegaafde kinderen hebben. Hoogbegaafde kinderen zijn nieuwsgierig, gedreven, creatief e…
Acadin, een digitale leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen

Acadin, een digitale leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen

Voor slimme kinderen is het onderwijs vaak te makkelijk. Zij vervelen zich, en kunnen langzaam hun interesse verliezen in de leerstof. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om deze kinderen op hu…
Gepubliceerd door Carpeventum op 07-01-2014, laatst gewijzigd op 06-05-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogbegaafdheid